Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Ηράκλειο: 9.000 επιχειρήσεις έκλεισαν - Οργιάζουν τα "λουκέτα" στην αγορά

Την αλγεινή εικόνα της αγοράς του Ηρακλείου αποτύπωσε έρευνα που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανόλης Αλιφιεράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις που έκλεισαν και άνοιξαν στο Ηράκλειο από το 2009 μέχρι το 2014. 
«Τα στοιχεία που παρουσιάσαμε σήμερα δείχνουν ότι η πτωτική πορεία συνεχίζεται στον τομέα της Μεταποίησης, έχουμε δηλαδή μεγάλο αριθμό μεταποιητικών επιχειρήσεων που φεύγουν από την παραγωγική διαδικασία, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το Τμήμα Τουρισμού και Υπηρεσιών, όπου δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις και έτσι αντισταθμίζονται οι διαγραφές.
 Σε γενικές γραμμές  θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε αποβιομηχάνιση, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη και γι’ αυτό πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί απ’ όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συλλογικά. Πρέπει ν’ αλλάξει πολιτική  και να υπάρξει καλύτερος σχεδιασμός για τη στήριξη των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη γενναιοδωρία στη ενίσχυσή τους.
Εμείς, ως Επιμελητήριο Ηρακλείου έχουμε αντιληφθεί το πρόβλημα και προσπαθούμε να δώσουμε διεξόδους στις επιχειρήσεις - μέλη μας ώστε ν’ επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στην αγορά».

Σε γενικές γραμμές η εικόνα που παρουσίαζε η αγορά του Ηρακλείου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, φαίνεται να συνεχίζεται και το πρώτο εξάμηνο του 2014.  Έτσι μέχρι τώρα το 2014, είχαμε 605 εγγραφές και 820 διαγραφές (συνολικά μείωση 215 επιχειρήσεις). Με άλλα λόγια το πρώτο εξάμηνο του 2014, εμφανίζεται ένας μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες ανέστειλαν τη δραστηριότητα τους σε σχέση με τις αντίστοιχες που ιδρύθηκαν μέσα στο έτος .
Συγκεκριμένα βάσει των στοιχείων που τηρεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στη σχέση εγγραφές – διαγραφές, 820 επιχειρήσεις διαγράφηκαν σε σχέση με 605 που ξεκίνησαν τη δραστηριότητα τους μέσα στο 2014. Η μεταβολή αυτή (215 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,904% του συνόλου των ενεργών μελών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (23.777 μέλη), ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι ένα  ποσοστό περίπου της τάξης του 3,45% των ενεργών μελών του Επιμελητηρίου διέκοψε τη λειτουργία της επιχείρησης, την οποία κατείχε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σχέση με ένα  3,62% και ένα 4,33% το 2013 και το 2012 αντίστοιχα.
ΕΒΕΗ 1Α
Ανά τμήμα αυτό που φαίνεται από την πρώτη ματιά είναι ότι, με εξαίρεση  το Τουριστικό Τμήμα το οποίο εμφανίζει θετική μεταβολή (σημειώνει αύξηση μελών κατά 64 επιχειρήσεις  – ποσοστιαία μεταβολή + 5,16 %), τα υπόλοιπα εμφανίζουν αρνητικές μεταβολές, δηλαδή οι ιδρύσεις επιχειρήσεων είναι λιγότερες από τις διαγραφές.  Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη μείωση είναι αυτός της μεταποίησης με απώλεια 153 επιχειρήσεων μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2014 (πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,379% του συνόλου του Τμήματος)
Συγκεκριμένα, στο Εμπορικό Τμήμα ιδρύθηκαν κατά το περασμένο εξάμηνο 166 επιχειρήσεις και έκλεισαν 281, ενώ κατά το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο άνοιξαν 256 και έκλεισαν επίσης 277. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει το Τμήμα Μεταποίησης σημειώθηκαν 81 εγγραφές και 276 διαγραφές κατά το περσινό εξάμηνο και αντίστοιχα 61 εγγραφές και 214 διαγραφές το φετινό. Στο Τμήμα Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν 366 εγγραφές  και 266 διαγραφές  πέρυσι, ενώ φέτος 295 εγγραφές και 307 διαγραφές. Στο Τουριστικό Τμήμα πέρυσι το πρώτο εξάμηνο ιδρύθηκαν 18 επιχειρήσεις και έκλεισαν 36, ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο φέτος είχαμε 82 εγγραφές και 18 διαγραφές.
 ΕΒΕΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2009-2014 (2)
Ενδιαφέρον είναι να δούμε την τάση στις εγγραφές και τις διαγραφές ξεχωριστά για την πενταετία :

ΕΒΕΗ 1 (2)

Με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι η κρίση άρχισε να επηρεάζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα μετά τα μέσα του 2010 οπότε αρχίζει και μειώνεται ο αριθμός των ιδρύσεων επιχειρήσεων σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Αντίθετα οι διαγραφές έχουν μια αυξητική τάση από την αρχή του 2009 η οποία κορυφώνεται μέσα στο 2012, οπότε και αρχίζει μια μικρή μείωση.

ΕΒΕΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

Η συνολική μεταβολή φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα όπου μέσα στο 2011, είναι αρνητική, δηλαδή οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στα μητρώα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι λιγότερες από αυτές που διαγράφονται.  Στη σύγκριση των στοιχείων κατά την πενταετία (αθροιστική μεταβολή), εξακολουθούμε και είμαστε σε αρνητικές τιμές.  


ΕΒΕΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Στη σύγκριση ανά Τμήμα παρατηρούμε ότι το Τμήμα Τουρισμού δηλαδή οι τουριστικές επιχειρήσεις, είναι περισσότερες σε σχέση με πέρυσι και ότι υπάρχει φθίνουσα τάση όλων των υπολοίπων επιχειρήσεων, στο ίδιο μοτίβο με πέρυσι. Η θετική μεταβολή του κλάδου των Υπηρεσιών τα προηγούμενα χρόνια δείχνει  ότι θα ανακοπεί φέτος.

 ΕΒΕΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το τμήμα με την αρνητικότερη μεταβολή είναι αυτό της Μεταποίησης, το οποίο περιλαμβάνει και τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου πρέπει να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 2,37% των μεταποιητικών επιχειρήσεων στα μητρώα του Επιμελητηρίου διέκοψε την λειτουργία του  κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.
Συνολικά τα πέντε τελευταία χρόνια η μεταποίηση έχει χάσει ένα ποσοστό περίπου 34,77% των ενεργών μελών της (2.491 επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ανέστειλαν τη λειτουργία τους σε σχέση με 7.164 ενεργά μέλη το 2009, ενώ σε επίπεδο απόλυτων μεταβολών (εγγραφές μείον διαγραφές) έχουμε μία μείωση -10,20%.

ΕΒΕΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ


Ακολουθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις  όπου σε επίπεδο απόλυτων μεταβολών (εγγραφές μείον διαγραφές) έχουμε ένα παθητικό της τάξης του -5,51% ενώ σε απόλυτες τιμές 3.447 ανέστειλαν τη λειτουργία τους τα προηγούμενα πέντε έτη (ποσοστό 40,43% επί των ενεργών μελών του εμπορικού τμήματος το 2009)


ΕΒΕΗ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το αντίστοιχο για τις επιχειρήσεις  του Τμήματος Υπηρεσιών είναι ότι παρουσιάζουν αύξηση σε απόλυτες μεταβολές της τάξης του 12,74% αν και στην πενταετία 3.163 επιχειρήσεις του Τμήματος διεγράφησαν από τα μητρώα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Επίσης αύξηση παρουσιάζει το Τουριστικό Τμήμα όπου σε βάθος χρόνου πενταετίας έχουμε μια αυξητική μεταβολή 17,66% (περισσότερες εγγραφές σε σχέση με τις διαγραφές) και σε απόλυτες τιμές 186 περισσότερες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν σε σχέση με τις αντίστοιχες διαγραφές.

Εξέλιξη σε ενδεικτικές δραστηριότητες την  πενταετία 2009-2014
ΕΒΕΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΕΒΕΗ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΕΒΕΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


 http://www.ekriti.gr/article/irakleio-9000-epiheiriseis-ekleisan-orgiazoyn-ta-loyketa-stin-agora#ixzz372Wy8T00 


~ΝΕΑ ΙΤΑΝΟΣ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...