Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ & ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ


 afisa02
Α’ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  (ΚΡΗΤΗΣ)   330 μ.Χ.    -   824 μ.Χ.
ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑ - ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ ,               830 μ.Χ.    -   961 μ.Χ.
Β’ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  (ΚΡΗΤΗΣ),  961 μ.Χ.     -  1204μ.Χ.

Η νομισματική μονάδα των Βυζαντινών ήταν το Σολδίο (Solidus). Από το Μ. Κωνσταντίνο καθιερώνεται ως νόμισμα της αυτοκρατορίας ο χρυσός σόλιδος (σολδίο), που κυριάρχησε στις
οικονομικές συναλλαγές περίπου για επτά αιώνες. Παράλληλα κόβονταν και άλλα νομίσματα χρυσά, αργυρά, χάλκινα που όλα έφεραν παραστάσεις του Χριστού, της Θεοτόκου, κάποιου αγίου, αυτοκρατόρων, ενδεικτικές της ιδέας ότι το νόμισμα ήταν υπό την προστασία του Θεού και του αυτοκράτορα.

Το χρυσό νόμισμα του Βυζαντίου, το υπέρπυρο,  πέρασε στην δύση και ονομάστηκε Βυζάντιον (besant)και έγινε το πρότυπο του Βενετικού χρυσού δουκάτου και έμμεσα των κυριοτέρων Ευρωπαϊκών χρυσών νομισμάτων. Το Βυζάντιο χρησιμοποιείτε κυρίως από τους Φράγκους δυνάστες, ιδίως της Ρόδου και της Κύπρου. Αποτελεί απομίμηση του υπέρπυρου με πολύ χαμηλή όμως περιεκτικότητα σε χρυσό και για αυτό τον λόγο ονομάζετε και βυζάντιον λευκόν. Το νόμισμα αυτό υποδιαιρείτε σε 24 κεράτια κατά μίμηση των Βυζαντινών υποδιαιρέσεων.  Το αργυρό νόμισμα της τελευταίας περιόδου της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν το άσπρο. Τα άσπρα των Ιπποτών της Ρόδου, Κύπρου και Χίου καθώς και τα Τούρκικα ήταν απομίμηση αυτών. Η τιμή τους συγκριτικά ήταν περίπου η ίδια. Μετά την διάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το Βυζαντινό άσπρο σταμάτησε να κυκλοφορεί, ενώ τα άσπρα των Φράγκικων κρατιδίων της ανατολής συνέχισαν να κόβονται μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα οπότε αντικαταστάθηκαν από τα Τούρκικα. Ένα άσπρο ισοδυναμούσε με οχτώ κεράτια.


afisa02Αναμνηστικό μπρούτζινο  νόμισμα της πόλης του Βυζαντίου ή στο εξής Κωνσταντινούπολη, 330 – 346 π.Χ.,  ως έδρα του Ρωμαϊκού Κράτους. Φέρει την επιγραφή Κωνσταντινούπολη, το  Μ. Κωνσταντίνο νέο ( από το όνομά του οποίου το Βυζάντιο μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπόλη) και τη θεά Νίκη πάνω σε πλοίο.


afisa02

Νόμισμα με το Μ. Κωνσταντίνος (273 – 337 μ.Χ.) και τη θεά νίκη να στεφανώνει τα βυζαντινά καράβια
afisa02Χρυσό νόμισμα (Σολδίο) με  το Μ. Θεοδόσιο,  425-429 μ.Χ. και άγγελο που κρατά το σταυρό, σύμβολο της Χριστιανικής πίστης
Ο Μ. Θεοδόσιος έκανε επίσημη Θρησκεία του Κράτους τη Χριστιανική και έτσι στο εξής « επίσημοι» προστάτες του ελληνικού ναυτικού και γενικά των Ελλήνων ήταν πλέον ο Χριστός αντί του Δία, Ποσειδώνα, Θεά Νίκης κ.τ.λ. που υπήρχε πριν.


afisa02Χρυσό νόμισμα (Σολδίο) Κωνσταντίνου VII Πορφυρογέννητου,  913 – 959 μ.Χ.,  με τον Ιησού Χριστό, τον προστάτη των Ελλήνων και όλων των Χριστιανών αντί του Δία, Ποσειδώνα κ.τ.λ. που υπήρχε πριν.

Χρυσό νόμισμα (Σολδίο) Νικηφόρου Φωκά 963 – 969 μ.Χ.,  με τον Ιησού Χριστό

afisa02Τελευταίους μεγάλους στόλους που συγκροτήθηκαν στη Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν επί Λέοντος του A', 1.113 σκάφη και επί αυτοκράτορα Κώνστα B', συγκεντρώθηκε στόλος από 700 πολεμικά σκάφη κατά των Αράβων. Περισσότερο εντυπωσιακή ήταν η επιχείρηση κατά της Κρήτης το 961 μ.X. Το σύνολο των πλοίων που συγκέντρωσε ο αυτοκράτορας Νικηφόρος ο Φωκάς ανερχόταν στα 3.300 και από αυτά τα 2.000 ήσαν Δρόμωνες και Xελάνδια.

Bυζάντιο. Χάλκινος φόλλις Iουστιανιανού A΄ (527-565 μ.X.)Bυζάντιο. Χάλκινος φόλλις Iουστιανιανού A΄ (527-565 μ.X.)
Bυζάντιο. Χάλκινος φόλλις Iουστιανιανού A΄ (527-565 μ.X.). Με  μετωπική προτομή του αυτοκράτορα με κράνος και το γράμμα  M ως σύμβολο της υποδιαίρεσης. Iστορικό Mουσείο Kρήτης.
Bυζάντιο. Χάλκινο 20νούμμιο Iουστίνου B΄ (565-578 μ.X.)Bυζάντιο. Χάλκινο 20νούμμιο Iουστίνου B΄ (565-578 μ.X.)
Bυζάντιο. Χάλκινο 20νούμμιο Iουστίνου B΄ (565-578 μ.X.). Με ένθρονο το αυτοκρατορικό ζευγάρι Iουστίνου και Σοφίας και το γράμμα ο K ως σύμβολο της υποδιαίρεσης. Iστορικό Mουσείο Kρήτης
Bυζάντιο. Χρυσό σιμίσσιο Φωκά (602-610 μ.X.)Bυζάντιο. Χρυσό σιμίσσιο Φωκά (602-610 μ.X.)
Bυζάντιο. Χρυσό σιμίσσιο Φωκά (602-610 μ.X.). Με  προτομή του αυτοκράτορα και σταυρό. Iστορικό Mουσείο Kρήτης.
Bυζάντιο. Χρυσό τριμίσσιο Aναστάσιου A΄ (491-518 μ.X.)Bυζάντιο. Χρυσό τριμίσσιο Aναστάσιου A΄ (491-518 μ.X.)
Βυζάντιο. Χρυσό τριμίσσιο Αναστάσιου A΄ (491-518 μ.X.). Με  προτομή του αυτοκράτορα και τη θεά Nίκη να κρατά στεφάνι και σταυροφόρο σφαίρα. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
Bυζάντιο. Χρυσό ιστάμενο Pωμανού Γ΄ (1028-1034)Bυζάντιο. Χρυσό ιστάμενο Pωμανού Γ΄ (1028-1034)
Βυζάντιο. Χρυσό ιστάμενο Ρωμανού Γ΄ (1028-1034). Με ένθρονο Χριστό και τη Θεοτόκο να στέφει τον αυτοκράτορα. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Bυζάντιο. Χρυσός σόλιδος Kωνστάντιου B΄ (642-668 μ.X.)Bυζάντιο. Χρυσός σόλιδος Kωνστάντιου B΄ (642-668 μ.X.)
Βυζάντιο. Χρυσός σόλιδος Κωνσταντίου B΄ (642-668 μ.X.). Με  προτομή του αυτοκράτορα και σταυρό σε βαθμιδωτή βάση. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

Νόμισμα των Αράβων-Σαρακηνών ήταν το δηνάριο. Τα περισσότερα νομίσματα των Αράβων δεν φέρουν παραστάσεις, επειδή η θρησκεία τους, ο μουσουλμανισμός, απαγορεύει τις εικόνες,  αλλά μόνο επιγραφές (ονόματα Εμίρηδων, ρητά από το Κοράνι κ.ά.

Aραβοκρατούμενη Kρήτη. Χάλκινο fals των εμίρηδων Shu'ayb bin abi-Hafs 'Umar και 'Umar (865-895 μ.X.)Aραβοκρατούμενη Kρήτη. Χάλκινο fals των εμίρηδων Shu'ayb bin abi-Hafs 'Umar και 'Umar (865-895 μ.X.)
Aραβοκρατούμενη Kρήτη. Χάλκινο fals των εμίρηδων Shu'ayb bin abi-Hafs 'Umar και 'Umar (865-895 μ.X.).  Iστορικό Mουσείο Kρήτης.
Aραβοκρατούμενη Kρήτη. Χάλκινο fals του εμίρη Muhammad bin Shu'ayb (γύρω στα 900 μ.X.)Aραβοκρατούμενη Kρήτη. Χάλκινο fals του εμίρη Muhammad bin Shu'ayb (γύρω στα 900 μ.X.)

Aραβοκρατούμενη Κρήτη. Χάλκινο fals του εμίρη Muhammad bin Shu'ayb (γύρω στα 900 μ.X.). Γράφει: Μωάμεθε, ο απεσταλμένος του Αλάχ Ιστορικό Μουσείο Kρήτης.
Χρυσό dinar εμίρη Shu'ayb bin abi-Hafs 'Umar (865-895 μ.X.)Χρυσό dinar εμίρη Shu'ayb bin abi-Hafs 'Umar (865-895 μ.X.)
Aραβοκρατούμενη Kρήτη. Χρυσό dinar εμίρη Shu'ayb bin abi-Hafs 'Umar (865-895 μ.X.) Ashmolean Museum (Aγγλία).
Aραβοκρατούμενη Kρήτη. Αργυρό dirhem εμίρη Abd al-Aziz bin Shu'ayb (954-961 μ.X.)Aραβοκρατούμενη Kρήτη. Αργυρό dirhem εμίρη Abd al-Aziz bin Shu'ayb (954-961 μ.X.)
Aραβοκρατούμενη Kρήτη. Αργυρό dirhem εμίρη Abd al-Aziz bin Shu'ayb (954-961 μ.X.) Royal Coin Cabinet (Σουηδία).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...